(placeholder)

Taiga er det russiske navnet for det boreale barskogbeltet rundt den nordlige halvkule, som strekker seg fra Norge(Løten)via Sverige og Finland, gjennom Russland over til Alaska og Canada.Formålet er:


Fremme Hans Børlis forfatterskap. Fremme skogen og naturen i bilder,

og gi en litt annerledes kreativ oppgave for fotografene.


Konkurransen har to seksjoner:


Fargebilde(hovedtema 3 bilder) hvor Hans Børli sine dikt skal være grunnlag for bilder.

En verselinje, en setning eller hele diktet.  

Fotografen velger selv hvilket dikt som skal ligge til grunn for tolkning.

Børli´s tekst blir bildets tittel.


Monochrom(s/h 3 bilder)med tema skog.


Bildestørrelse/format. 2400 pixler maks h/b.


Bildene som sendes inn i fargeseksjonen vil kunne brukes i utstillinger for å fremme Hans Børlis forfatterskap

Med utstillinger menes også på EFKs og HBselskapets forskjellige hjemmesider på internett, herunder også facebook og lignende sider.


Innlevering av bilder gjøres via NSFF´s konkurransesider.

Antall bilder pr fotograf settes til 3 pr. Kategori(6 bilder).


Juryering:  Juryen består av tre medlemmer og en juryleder


Juryleder:           Tom Spjeldnæs, Elverum Fotoklubb.

Jurymedlemmer:     Ingun Aastebol, Hans Børli-Selskapet

               Bård Løken, Fotograf Norsk  Skogmuseum Elverum

               Randi Krog, Grafiker / Fotograf, Odder, Danmark.


Juryleder er ikke med og bedømmer bilder, men leder juryarbeidet og har ansvar for at reglene overholdes. Alle henvendelser vedrørende juryarbeidet gjøres via juryleder.

Juryens avgjørelser er endelige og kan ikke ankes.


(placeholder)
(placeholder)

Børli kom til verden på husmannsplassen Oppistun i et samfunn preget av et avgrunnsdypt skille mellom de som eide jorden, og de som arbeidet på den. Børlis slekt var husmenn, og mange av hans tidlige dikt er preget av det han selv kalte «tusen års trellehat». Selv sa han: «Jeg er den beste tømmerhoggeren blant norske lyrikere, og den beste lyrikeren blant norske tømmerhoggere.» Han mislikte merkelappen «skogens dikter», for han følte han ikke hørte hjemme noe sted, hverken i skogen eller på forlagsfest i Oslo.[2]

Han arbeidet hele sitt yrkesaktive liv som tømmerhogger og var forfatter i tillegg. Børlis utgangspunkt var skogen og livet der, i diktingen var han også opptatt av politikk og i økende grad eksistensielle problem som angst, tro og død.[3] Han er først og fremst kjent som lyriker, men han skrev også romaner, noveller og skuespill.


Mer om Hans Børli finner du her: https://hansborli.no/

(placeholder)