Klubbaktiviteter:

GOD FOTOVINTER

*

31.10.2019. 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Møteplassen.KL 18:00 - 19:00

*

21.11.2019. 

MEDLEMSMØTE

Møteplassen.KL 19:00 - 22:00

Tema mnd. bilde.  OVERLAST.

*

12.12.2019. 

MEDLEMSMØTE

Møteplassen.KL 19:00 - 22:00

Tema mnd. bilde. KURVER.