Klubbaktiviteter:

Godt fotovinter

*

*

19.03.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

Tema mnd. bilde. Low key

*

*

*

16.04.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

14.05.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

11.06.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

20.08.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

03.03.2020 kl: 19:00

Forberedelser til NM.

St. Olavsgate 1

*

10.03.2020 kl: 19:00

Forberedelser til NM.

St. Olavsgate 1

*