Klubbaktiviteter:

*

Medlemsmøte.

Torsdag 18.11.2021

kl. 18:30

Fotoklubbens pizzajulebord.

Torsdag 09.12.2021

Vi møtes i våre lokaler kl. 19:00.

*