FOTO KAFFE

Fotokafe for klubbens medlemmer hver lørdag kl. 12:00 i våre lokaler i St. Olavsgate 1.